Deepwater Horizon

DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Chào Mừng Quý Vị Đến Với Trang Mạng Của Trung Tâm Quản Trị Yêu Cầu Bồi Thường
Dành Cho Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế & Tài Sản Deepwater Horizon

TƯ VẤN

Hạn chót để nộp tất cả các yêu cầu bồi thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1, 2013. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thiết lập một Thủ Tục Xử Lý Yêu Cầu Bồi Thường Hải Sản Quá Hạn, bản sao thủ tục này có sẵn trong phần "Cảnh Báo" của trang web này. Nếu quý vị có một Yêu Cầu Bồi Thường Hải Sản chưa nộp nhưng muốn nộp bây giờ, quý vị có thể tham khảo thủ tục đó để xem hướng dẫn. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ lượng định đề nghị gia hạn hạn chót Yêu Cầu Bồi Thường Hải Sản được nộp sau Ngày Chốt Sổ và phát hành thông báo cho những người yêu cầu bồi thường để cho họ biết kết quả của việc xét duyệt đó.

Thông Báo Quan Trọng Về Các Chính Sách Đã Được Phê Duyệt

Theo các điều khoản của Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Deepwater Horizon ("Thỏa Thuận Hòa Giải"), Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường được giao nhiệm vụ "triển khai và giám sát Phương Án Hòa Giải một cách trung thực, theo các điều khoản và thủ tục trong đó, nhằm lợi ích của Tập Thể Kinh Tế, phù hợp với Thỏa Thuận, và/hoặc được thỏa thuận bởi các Bên và/hoặc được chấp thuận bởi Tòa Án."(Phần 4.3.1 của Thỏa Thuận Hòa Giải). Ngoài ra, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường còn được giao trách nhiệm "làm việc với các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế. . . để tạo điều kiện . . . tập hợp và nộp các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường, bao gồm tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết để xử lý các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường theo các Quy Trình Yêu Cầu Bồi Thường áp dụng . . . và để] hỗ trợ và cung cấp cho các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế thông tin, cơ hội và thông báo để các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế có cơ hội tốt nhất được xác định đủ tiêu chuẩn hợp lệ để nhận (các) Thanh Toán Hòa Giải mà Thành Viên Tập Thể Kinh Tế được quyền hưởng theo các điều khoản của Thỏa Thuận này."(Phần 4.3.7 của Thỏa Thuận Hòa Giải). Theo các quy định này, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thông qua nhiều chính sách ảnh hưởng đến người quản lý các yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Hòa Giải. Nhấp chuột vào đây để có thêm thông tin về các Chính Sách Đã Được Phê Duyệt này.

Quyết định của Tòa Án Lưu Ðộng Thứ Năm Xác Nhận Phán Quyết của Tòa Án Quận ngày 24/12/2013

Ngày 03/03/2014, ban hội thẩm của BEL tại Tòa Án Lưu Ðộng Thứ Năm đã đưa ra ý kiến xác nhận, dựa trên tỷ lệ phiếu bầu 2 - 1, về quyết định của Tòa Án Quận ngày 24/12/2013. Tòa Án Lưu Ðộng Thứ Năm xác nhận rằng vấn đề nhân quả được giải quyết tại Phụ Mục 4B. Ban hội thẩm của BEL cũng đã nhận định rằng phán quyết được đưa ra trước đó bởi Tòa Án Quận liên quan đến các yêu cầu bồi thường của BEL phải được bác bỏ nhưng cũng quyết định rằng phán quyết này sẽ có hiệu lực cho đến khi Tòa Án Lưu Ðộng Thứ Năm ra quyết định về kháng án của BEL. Theo các phán quyết tại Tòa Án Lưu Ðộng Thứ Năm, quyết định nói trên sẽ được ban hành sớm nhất là ngày 25/03/2014, tuy nhiên sẽ được trì hoãn nếu có bất kỳ bên nào đệ đơn yêu cầu tái thẩm hoặc tái thẩm một phần. Nhấp vào đây để đọc Thông Báo với thông tin bổ sung.

Phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Năm về việc Phê Chuẩn Thỏa Thuận Hòa Giải

Tòa Án Quận ban hành Án Lệnh vào ngày 12/21/2012 xác nhận Cấp độ Hòa Giải Kinh Tế và Tài Sản và đưa ra phê chuẩn cuối cùng đối với Thỏa Thuận Hòa Giải về Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản. Vào ngày 1/10/2014, một ban hội thẩm gồm ba thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Năm đã xác nhận Án Lệnh của Tòa Án Quận. Nhấp vào đây để đọc phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Năm.

Thông báo Quan trọng Liên quan đến Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2013, Tòa đã ban hành một Lệnh Cung cấp Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc và Sửa đổi Giấy giải trừ, để cung cấp cho người yêu cầu bồi thường có các yêu cầu bồi thường phải được cùng với chi trả một quyền chọn để bầu chọn Hòa giải Theo cấu trúc. Để biết thêm thông tin về quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc này nhấp vào đây. Nếu quý vị đang cân nhắc quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc này, quý vị phải đọc các hướng dẫn trước khi trả lời cho Thông báo Đủ điều kiện.

Hòa Giải về Thiệt Hại Kinh Tế & Tài Sản sẽ giải quyết các yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản và tổn thất lợi nhuận liên quan đến sự cố tràn dầu Deepwater Horizon năm 2010. Nếu quý được bao gồm trong Hòa Giải này, quý vị có thể nhận được bồi thường nếu quý vị bị tổn hại bởi sự cố tràn dầu trong một hoặc nhiều hạng mục sau:

 • Chương Trình Đền Bù Hải Sản
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Của Gian Hàng Lễ Hội
  Hoặc Gian Hàng Định Kỳ Cá Nhân
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Mới Thành Lập
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Thất Bại
 • Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển
 • Thiệt Hại Bất Động Sản Tại Vùng Đất Ngập
 • Tổn Thất Doanh Số Bất Động Sản
 • Tổn Thất Phương Tiện Sinh Sống
 • Thanh Toán Chương Trình VoO
 • Thiệt Hại Vật Chất Tàu Thuyền

Vào ngày 21 tháng 12, 2012, Tòa đã đưa ra một Án lệnh và Lý doÁn lệnh và Phán quyết chứng nhận Tập Thể Hòa giải Kinh Tế và Tài Sản và cấp sự chấp thuận cuối cùng Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản.


Nhấp Vào đây để Nộp Yêu Cầu Bồi Thường Trên Mạng

Kiểm Tra Khu Của Tôi

Kiểm Tra Tình Trạng Của Tôi

Nếu quý vị nhận một Đề Nghị Thanh Toán Cuối Cùng 60% trong quá trình GCCF/Chuyển đổi và muốn những thông tin này có trên những sự lựa chọn của quý vị, bao gồm cách đề nghị một số dư 40% hiện giờ để đổi lấy một Giấy Giải Trừ đã được thực thi, nhấp vào đây.

Nếu quý vị từng là một công nhân dọn sạch dầu hoặc cư dân của các khu vực ven biển nhất định sau sự cố tràn dầu Deepwater Horizon, quý vị cũng có thể được bao gồm trong Hòa Giải Phúc Lợi Y Tế. Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào “Đến Trang Mạng Hòa Giải Y Tế” trong thanh ở trên.

*     *     *     *     *

Gửi email bất kỳ thắc mắc nào quý vị có về Phương Án Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế & Tài Sản đến Questions@dhecc.com.

Tìm Hiểu Thêm